۱۳۹۹ يکشنبه ۱۷ فروردين

تاریخچه مرکز

مرکز تحقیقات دین پژوهی و طب از اسفند ماه سال 1391 مراحل ابتدایی تأسیس را طی کرده و بدین منظور جلسات متعددی باریاست محترم دانشگاه، مسؤول محترم دفتر نهاد مقام معظم رهبری، معاونت تحقیقات و فناوری در جهت راه اندازی این مرکز صورت پذیرفت که نهایتاً مصوب شد مرکز تحقیقات دین پژوهی و طب زیر نظرمستقیم دفتر ریاست دانشگاه و مرکز تحقیقات دین پژوهی و طب زیر نظر معاونت تحقیقات فعالیت خود را آغاز نماید. طی جلسه با مسؤول بخش دینی معاونت تحقیقات وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی و بخش قرآنی معاونت فرهنگی وزارتخانه در زمینه راه اندازی مرکز تحقیقات دین پژوهی و طب؛ که طبق آخرین آمار وزارتخانه در آن سال در کل کشور دانشگاه بقیه الله، فعالیت دین پژوهی و طب دارد که در طی 4 سال فعالیت، توانسته موافقت اصولی را از وزارتخانه کسب نماید. ما بقی دانشگاه ها در زمینه طب سنتی فعالیت دارند.

هماهنگی هایی با دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی در جهت ارسال چارت مرکز و اساسنامه وقول همکاری ایشان در بخش دینی مرکز صورت پذیرفت.

همچنین هماهنگی هایی با آقای دکتر رضایی رئیس بخش پژوهشی قرآن و حدیث دانشگاه مجازی المصطفی العالمیه و معرفی 3 نفر از دانشجویان دوره دکترای فقه و سلامت این دانشگاه و ارسال اساسنامه اولیه در زمینه همکاری آن دانشگاه با مرکز صورت پذیرفت.

همچنین بازدید از دانشگاه علوم قرآن و حدیث قم و صحبت با معاون آموزشی و معاون پژوهشی و قول همکاری در قالب تفاهم نامه بازدید از دانشگاه بقیه الله، شهید بهشتی و دانشگاه قم و جمع آوری اطلاعاتی در زمینه عملکرد مراکز تحقیقاتی بین رشته ای بازدید از مرکز تخصصی تفسیر حوزه علمیه قم و گفتگو با حاج آقا ملکی مسؤول این بخش و مدیر مدرسه معصومیه قم در زمینه مقالات، پایان نامه ها و نشریه علمی پژوهشی و قول همکاری در راستای پر بار کردن بخش دینی مرکز بازدید از مراکز تحقیقاتی دانشگاه جهت پیشبرد بهتر اهداف مرکز در زمینه دانشجویی، هماهنگی با کمیته تحقیقات دانشجویی صورت گرفته که اعلام آمادگی آنان را جهت همکاری با مرکز به همراه داشته است.

ارسال اولیه مدارک اعضای هیئت مؤسس مرکز به وزارتخانه واصلاح مجدد مدارک جهت تصویب مرکز در جلسه دوم از جمله اقدامات مرکز تحقیقات دین پژوهی و طب در زمینه راه اندازی و آغاز به کار بوده است.

مرکز در تاریخ 1395/5/26 توسط شورای دانشگاه به نام مرکز تحقیقات دین پژوهی و طب به تصویب رسید.