۱۳۹۹ يکشنبه ۱۷ فروردين

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي درماني کرمان

 

اساسنامه مرکز تحقيقات دين‌پژوهی و طب

 

ماده 1 ـ به منظور گسترش پژوهش در حوزه "دين و طب" و به موجب اين اساسنامه مرکز تحقيقات دين پژوهی و طب که در اين اساسنامه مرکز تحقيقات ناميده مي‌شود براي تأمين اهداف زير مورد موافقت اصولي قرار گرفت.

ماده2 ـ اهداف

هدف اصلي اين مرکز کمک به توسعه دانش بشري درزمينه ارتباط حوزه های دين وطب درجهت هدايت وشناخت وتکامل  به ويژه با استفاده از علوم الهی است .لازم به ذکر است در اين خصوص گستره موضوعي سلامت که همانا سلامت جسمي،  رواني، اجتماعي و معنوي مي باشد و نيز گستره معنايي دين مبين اسلام وعلوم الهی بايد مدنظر قرار گيرد.

ساير اهداف اين مرکز که به انجام هدف اصلی فوق کمک مي‌کند شامل مواردذيل است:

1-    انجام تحقيقات بنيادي و کاربردي وتوسعه ای در خصوص سبک زندگي اسلامي) با ايده گرفتن ازآيات قرآن واحاديث اهلبيت عليهم السلام(

2-    انجام تحقيقات در زمينه مطالعات سيرتکامل تاريخ پزشکي ايران و طب اسلامي به ويژه با ظهور اسلام و تفاوتهای بنيادی آن با اديان گذشته به عنوان دين کامل وجامع

3-    انجام تحقيقات در زمينه مطالعات بنيادي و تطبيقي سلامت دراديان مختلف

4-    جمع‌آوري، تنظيم و طبقه‌‌بندي اسناد، مقالات و مدارک مربوط و انتشار آنها

5-    تقويت حلقه ارتباطي محققين و مدرّسين حوزه با انديشمندان دانشگاه

6-    تربيت نيروي انساني محقق در زمينه دين و سلامت ازطريق راه اندازی دوره ای PH.D  پژوهشی

7-    کوشش در جلب توجه و همکاري مراکز تحقيقاتي و اجرائي مربوطه در داخل و خارج از کشور

ماده 3 ـ وظايف و فعاليت‌ها

1-    تعيين اولويت‌هاي پژوهشي مرکز

2-    برگزاري کنگره‌هاي علمي ـ پژوهشي محورهاي موضوع ماده2

3-    طراحي سايت مرکز

4-    تهيه برنامه استراتژيک مرکز

5-    بررسي و کمک به انجام طرح‌هاي تحقيقي موضوعي

6-    برگزاري کارگاه‌هاي مقدماتي و پيشرفته در حوزه مرتبط

7-    کمک به انتشار کتب مرتبط با اهداف مرکز

8-    ارائه مشاوره در زمينه تحقيق در حوزه "دين و طب"

9-    تدارک مجله علمي پژوهشي براي انتشار يافته‌هاي پژوهشي و تلاش در راستاي انتشار آن به صورت بين المللي

10-ترجمه کارهاي پژوهشي انجام شده به زبان انگليسي وعربی

11-کمک به ايجاد ارتباط بين تحقيق داخل و خارج از کشور

12-هدايت و پشتيبانی مالی ازپايان‌نامه‌ها و رساله‌ها به سوي موضوعات مرتبط با اهداف مرکز

13-ايجاد ارتباط با بنيادهاي پژوهشي حوزه و تبادل اطلاعات و زيرساخت‌ها با اين بنيادها

14-برگزاري نشست‌هاي علمي با حضور انديشمندان حوزه و دانشگاه در راستاي تحقق اهداف موضوع ماده قبل

15-تدارک متون آموزشي مقدماتي و پيشرفته جهت اعضاءو کوريکولوم دوره هایPH.D  پژوهشي مرتبط

16-برگزاري جلسات پرسش و پاسخ، نقد، بحث و نظريه پردازي با استفاده از تمامي امکانات موجود مرکز

17-ارتباط ساير مراکز تصويب شده در کشور که از نظر حوزه کاري به اين مرکز نزديک مي‌باشند.

18-ايجاد بانک اطلاعات (مقالات و متون علمي) در خصوص موضوع فعاليت مرکز

19-کليه وظايفي که به تحقق اهداف ماده 2 کمک نمايد.

ماده 4 ـ ارکان مرکز عبارتند از:

1-    شوراي عالي

2-    رئيس مرکز

ماده 5 ـ  اعضاء شوراي عالي مرکز عبارتند از:

1-    رئيس دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کرمان به عنوان رئيس شورا.

2-    معاون تحقيقات وفن آوري دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کرمان نائب رئيس شورا.

3-    مسئول دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه

4-    معاون  فرهنگي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کرمان

5-    رئيس مرکز

6-    سه نفر از اعضاء هيئت علمي مرکز با پيشنهاد رئيس مرکز و تأييد رئيس دانشگاه

7-    دو نفراز اساتيد محقق حوزوی يا روحانيون متخصص درزمينه مربوط به پيشنهاد مسئول دفتر نهاد نمايندگی وتأييد رئيس دانشگاه.

ماده 6 ـ وظايف شوراي عالي مرکز به شرح زير مي‌باشد:

1.       تصويب خط‌مشي پژوهشي مرکز

2.       تصويب طرح‌هاي همکاري با ساير دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي پژوهشي داخل و خارج کشور و سازمان‌هاي بين‌المللي مطابق مقررات و ضوابط مربوطه

3.       بررسي و تصويب گزارش سالانه فعّاليت‌هاي مرکز

4.       بررسي و تصويب بودجه سالانه مرکز در محدوده اعتبارات تخصيصي و با رعايت ضوابط قانوني

5.       تصويب دستورالعمل‌هاي مربوط به امور داخلي شوراي عالي و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرکز تحقيقات

6.       پيشنهاد سازمان و تشکيلات مرکز

تبصره: مصوبات شوراي عالي مرکز براساس سياست‌ها، خط‌مشي‌ها و هماهنگي با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي خواهد بود.

ماده 7 ـ رئيس مرکز به پيشنهاد شوراي عالي مرکز و حکم رئيس دانشگاه علوم پزشکي هر دو سال يک بار منصوب مي‌گردد و انتخاب مجدد او بلامانع است.

ماده 8ـ وظايف رئيس مرکز:

رئيس مرکز بالاترين مقام اجرايي مرکز است و در حدود ضوابط قانوني و مصوبات شوراي عالي جهت اجراي وظايف و امور محوّله اقدام مي‌نمايد.

ماده 9 ـ اعضاء مرکز:  مرکز داراي دو نوع عضو به شرح زير است:

1-    اعضاء پيوسته: که اعضاء هيئت علمي و کارشناسان تمام وقت مرکز هستند.

2-    اعضاء وابسته: که اعضاء هيئت علمي ساير گروه‌هاي دانشگاه علوم پزشکي و يا ساير دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي هستند.

ماده 10 ـ منابع مالي مرکز:

1-    درآمدهاي حاصله از خدمات مرکز طبق ضوابط قانوني

2-    کمک و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي.

3-    اعتبارات دولتي در صورت تخصيص

 

ا ين اساسنامه در10 ماده تهيه وبه تصويب رسيد. بديهي است درصورتي كه طبق ضوابط دستورالعمل اجرايي نحوه اخذ مجوز تأسيس مراكزتحقيقاتي علوم پزشكي ( دولتي – غيردولتي )‌و نحوه ارزشيابي آنها مصوب 30/2/81 شوراي گسترش دانشگاهها، مراكز مذكور درمهلت پيش بيني شده، موفق به اخذ موافقت نهايي نگردد. اين اساسنامه بلااثر خواهد شد.

 

دكتر مسعود نمکی
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکی