پنجشنبه ١٣٩٧/٤/٢٨    EN
 مدیر سیستم
  تشکیل کارگروه های مرکز
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1393/08/10
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

در نشست ماهیانه مورخ 30/7/93با رای اکثریت اعضای شرکت کننده مصوب شد در راستای پیشبرد اهداف پژوهشی مرکز
دین پژوهی و طب  5 کارگروه پژوهشی فعالیت خویش راآغاز نمایند.

این کارگروه ها عبارتند از :
کارگروه دین پژوهی و سبک زندگی سالم
کارگروه دین پژوهی و علوم پایه پزشکی
کارگروه دین پژوهی و سلامت روان و اجتماع و اخلاق پزشکی
کارگروه دین پژوهی و نظام سلامت
کارگروه دین پژوهی و سلامت جسم و بالینی

از اساتید و پژوهشگران علاقمند جهت عضویت در هریک از کارگروه های مذکور تقاضا می گردد با شماره تلفن 32263787 داخلی 169 تماس حاصل فرمایید.