پنجشنبه ١٣٩٧/٤/٢٨    EN
 
 
     خلاصه مباحث مطرح شده در جلسات شورای پژوهشی
 

جلسه افتتاحییه مرکز مطالعات دین پژوهی و طب دانشگاه علوم پزشکی کرمان

92/9/9

مرکز دین پژوهی و طب که با هدف کمک به توسعه دانش بشري درزمينه ارتباط حوزه های دين وطب درجهت هدايت وشناخت وتکامل به ويژه با استفاده از شناخت علوم الهی راه اندازی شده است.

در این جلسه که باحضور ریاست محترم دانشگاه، نماینده محترم دفتر نهادرهبری،25نفر از صاحبنظران دانشگاه و میهمان این جلسه حجت الاسلام و المسلمین دکتر واشیان(دکترای فقه و سلامت) در محل خانه دانشگاه برگزار گردید؛آقای دکترحقدوست عنوان داشتند نگاه های متفاوتی درجهان نسبت به سلامت وجود داردوعقیده داشتند که مرکز دین پژوهی و طب باید در راستای ارائه تعریف صحیح از سلامت معنوی از نظر دین مبین اسلام تلاش مؤثری داشته باشد.

آقای دکتر واشیان پیشنهادات و راهکارهای کاربردی مؤثری در راستای پیشبرد اهداف مرکز دین پژوهی و طب ارائه دادند.در این جلسه آقای دکتر صباحی به عنوان رئیس مرکز دین پژوهی و طب انتخاب شدند.

در ادامه هریک از اعضای حاضر درجلسه به ارائه پیشنهادات خود در رابطه با پیشبرد اهداف مرکز پرداختند.

دومین جلسه مرکز دین پژوهی و طب
چهارشنبه     92/11/30
موضوع:جلسه مشورتی اعضای شورای پژوهشی جهت هدف گذاری برای مرکز دین پژوهی و طب

درابتدای جلسه دکتر صباحی به حضار خیرمقدم گفته وتاریخچه ای از مرکز توسط ایشان بیان شد.ایشان فرمودند که راه سختی را پیش رو داریم ووارد سرچشمه ای میخواهیم بشویم که وحی ووجود مطلق است خیلی مهم است که باورهایمان از طریق قرآن درونی شود ایشان فرمودند گاهی زیاده رویهایی میشود دراین زمینه عده ای مکتب اصولی را پیش گرفتند وعده ای هم خیلی عقلانی فکر کردند اما هدف همه اینها یکی است .گستره تعریف سلامت ،گستره بسیار وسیعی است که شامل سلامت روانی _اجتماعی_معنوی میشود .همچنین ایشان فرمودند ما میتوانیم ارتباطی بین حوزه سلامت وآیات وروایات برقرارکنیم.ایشان فرمودند درابتدا پیشنهاد شدکه فعالیت مرکز تحت عنوان مرکز مطالعات دین پژوهی وطب باشد .مرکز مطالعات میتواند گروههای آموزشی تشکیل دهد ومیتوانیم موضوعات مرتبطی را ایجاد کنیم آیا ما می توانیم فرصتهای مطالعاتی داشته باشیم؟

دکتر شیبانی رئیس مرکز مغزو اعصاب صحبت خود را اینگونه آغاز کردند که ما میتوانیم جهانی فکر کنیم وباید بر اساس توانمندی که داریم شروع کنیم ایشان فرمودند فرمهایی دارند که در اختیار ما قرار میدهند به نام فرمهای ایده که هرهفته ارانه میشوند ونهایتا تبدیلشان کنیم به پروپزال .فرصت خوبی هست این مرکز که بتوانیم کاری انجام دهیم از متونی که در اختیار داریم قسمتهای مربوط به طب از آن جدا شود و همچنین این جلسات میتواند به ما خیلی هم کمک کند بخشی که مربوط به اعصاب هست ما طرحهای پژوهشی را ساپورت مالی میکنیم

دکتر نخعی در ادامه جلسه فرمودندباید به اینجا به شکل کار خیر نگاه کنیم بهتر است برای جلسه آینده بهتر است هر کسی آورده اش را بیاورد وبگوید که چه کمکی به این مرکزبکند باید خودمان را موظف ومکلف بدانیم که باری از دوش این مرکزبرداریم ما حمایت علوم اعصاب را به فال نیک میگیریم مرکز صفر کیلومتر است بهتر است از خودمان شروع کنیم وانرژی مضاعفی بگذاریم ونقش خودمان را مشخص کنیم 

حاج آقا رضایی همچنین پیشنهاد کردند مسائلی را که قرار هست مورد پژوهش قراربگیرد میتوانیم از بخشهای مختلف دانشگاه استفاده کنیم یکی از مثالهایی هم که زدند مبحث سقط جنین است که آیا جایز است یا نه .ایشان فرمودند بهتر است موضوعاتی کار شود که جدید باشد و قبلا کار نشده باشد.

دکتر خزائلی درادامه جلسه گفتند که باید اولویتهای پژوهشی را اول مشخص کنیم مثلا اعضا پنج محور را پیشنهاد بدهند در جلسه بعدی این محورها را به جمع بندی برسانیم وبهتر است ارتباطات از طریق الکترونیک باشد سعی کنیم کار پیوسته داشته باشیم وفاصله بین آن نیفتد

دکتر صبا حی خطاب به نماینده کمیته تحقیقات دانشجوئی گفتند که به اطلاع دانشجویان نیز برسانند.

حاج آقا عرب زاده فرمودند ما روش را باید مشخص کنیم ببینیم چه جای خالی را میخواهیم پرکنیم بعضی از روایات ما خیلی اعتبار ندارند گمشده مرکز باید مشخص شود ما خیلی زود به نتیجه نمیرسیم طب سنتی ما نباید با طب اسلامی مساوی باشد روش تحقیق در علوم انسانی مشخص است

در پایان جلسه هم دکتر خلیلی دیدگاه خود را اینگونه بیان کردند که مخاطب نتایج این پژوهشها چه کسانی هستند نگاهمان را به درون محدود نکنیم اگر نگاه درون دین داشته باشیم دیگر نیاز به تجربه نیست پیشنهاداتی که ایشان دادند: 1-نگاه از دین به سلامت (سلامت اجتماعی .روانی.خانواده...)2-نگاه از سلامت به دین اینکه ببینیم دین داری ما چقدر درست است چرا افراد سمت دین میروند چرا نمیروند ؟

سومین جلسه:نشست علمی مرکز دین پژوهی و طب
موضوع:طب الائمه
92/12/21
سخنران کلیدی:حجه الاسلام والمسلمین رضایی

 

علم ائمه نشات گرفته از علم نامتناهی الهی است که قطعی و خدشه ناپذیر است.و با نگاهی کلی نگر و جامع به هدایت افراد بشر پرداخته اند.در حوزه سلامت غالب تاکیدات ائمه حول محور پیشگیری از بیماری هاست.

 

چهارمین جلسه شورای پژوهشی مرکز دین پژوهی و طب
93/1/27
موضوع:ارتباط حوزه سلامت و دین
سخنران: آقای دکتر سیف الدینی

در ادیان 4نظر در مورد علم و دین مطرح است:

1-تقابل=این نظر در رابطه  با احکامی از علم و دین است که مقابل یکدیگرند و در واقع یکدیگر را نفی می کنند.اینگونه احکام در مسیحیت بیش از همه و بعد اسلام و بعد در یهودیت وجود دارند که کاملا متضاد و ناقض یکدیگر هستند.

2-تطابق=نظریه ای است که معتقد است که هر چیز دینی علمی است و برعکس.علم و دین کاملا مطابق یکدیگر هستند. دین پیرامون تمامی مسائل علمی اظهار نظر کرده است و هم پوشانی دارند.بیشترین معتقدان به این نظر مسلمانان هستند.

3-تعامل=بر اساس این نظر علم و دین در تعامل کامل با یکدیگر هستند که اکثریت روشنفکران مسلمان معتقد به این نظریه هستند.

4-تباین=متضاد یکدیگر نیستند اما هر کدام ساحت های جداگانه ای دارند.بیشترین معتقدان به این نظرمسیحیان و سپس مسلمانان اند.

نظریه تباین مورد توافق فرقه اخباریه است.نظریه تطابق را "طنطابی"به آن معتقد است و تمامی آیات قرآن را با علم زمان خود تفسیر کرده است که مورد انتقاد علمای زمان خود قرار گرفت.

در رابطه با نظریه تعامل سه شیوه مطرح شده است:

1-تحمیل:مسئله ای است که اکثریت دانشگاهیان دچار آن هستند که پس از پرورش ایده و انجام تحقیقات به دنبال یافتن دلیل دینی آن در منابع دینی می پردازد.

2-تطبیق:همزمان با پردازش ایده ایده را با استناد به منابع دینی تطبیق می دهند به عنوان مؤید ایده  و تحقیق انجام شده.

3-استخراج:مفاهیم را بر اساس دانش های بشری از منابع دینی استخراج می کند و شروع به تحقیق و بررسی آن در علوم تجربی می کند.مثال:آیه ای که در مورد کوهای یخی در قرآن است

 

پنجمین نشست علمی مرکز دین پژوهی و طب

93/2/31

سخنران کلیدی:خانم دکتر مبشر، دکترای اخلاق پزشکی دانشگاه تهران

موضوع سخنرانی:ملاحظات اخلاقی مراقبت های پایان حیات

از آنجا که مباحث اخلاق در پزشکی یکی از زیر مجموعه های اهداف مرکز دین پژوهی است ایشان در قالب ژورنال کلاب به ارائه یکی از مقالاتشان که با موضوع" ملاحظات اخلاقی مراقبت های پایان حیات"پرداختند.

از آنجا که برخی امراض غیرقابل بهبودی و شفا هستند، بنابراین در مراحل انتهایی حیات که درمانی کارساز نیست بیمار نیاز به مراقبت های ویژه ای جهت کاهش درد، نگه داری بیمار تا ساعات انتهایی حیات، مراقبت های جسمی وروحی دارد.

گاهی پیش می آید که مراقبات پایان حیات و داروهایی که برای بیمار استفاده می شود،آرام آرام بیمار را به سمت مرگ پیش می برد و در مراحلی دیگر در مان ها پاسخگوی بیمار نیست، در چنین شرایطی چه باید کرد؟آیا در مان ها باید متوقف شود تا بیمار روال طبیعی مرگ خویش را دنبال کند یا باید به زور دارو بیمار را در همین وضعیت نگه داشت.

در جوامع سکولار که اصالت را به فرد انسانی می دهند،بر این باورند که از خود بیمار باید پرسید که آیا درمان ها ادامه پیدا کند یا متوقف گردد؟

اما در ادیان ابراهیمی و بنا به اعتقاد پیروان این ادیان وظیفه اصلی پزشک حفظ و حراست از حریم بیمار است.اما اینکه درمان ها تا چه مرحله ای ادامه پیدا کند، امری است که قابل بحث است و در زیرمجموعه اخلاق پزشکی قرار می گیرد.

دکتر صباحی در تایید فرمایشات ایشان فرمودند که:اینکه ما تا چه حد مالک خودمان هستیم اصل تفاوت دیدگاه ما با جهان غرب است همچنین در مورد بیماران مرگ مغزی اشاره کردند که این مصوبه ای است که با سکوت فقهای شورای نگهبان در مدت قانونی برای اظهارنظر به تصویب رسیده است زیرا از مسایل جدیدی است که حکم فقهی واحدی برای آن نیست زیرا یک طرف قضیه نجات جان چندین انسان بیمار است، از سویی دیگر،با قطعه قطعه کردن بدن بیمار آیا روح او معذب خواهد بود یا خیر؟

علمای اسلام صدمه برگشت ناپذیر به بدن را اجازه نداده اند در حالیکه دنیای پزشکی از اتفاقات اینچنینی داریم.

در واقع ما مالک بلامنازع بدن خود نیستیم و مالک اصلی خداست لذا برای مداخله در سلامت خود نیز موظف به رعایت دستورات الهی هستیم.

پاسخ به این ابهامات مباحثی است که در اخلاق پزشکی مطرح می شود.

در ادامه دکتر مبشر به معرفی مقالاتی که در زمینه اخلاق پزشکی در ایران کار شده بود پرداختند

                  

ششمین نشست علمی مرکزدین پژوهی و طب   

93/3/28 

سخنران:  دکترمینا مبشر

 موضوع: مراقبتهای پایان حیات

ملاحظات اخلاقی درمان بیهوده :

 برخی بر این باورند که درمان بیهوده فایده یا نتیجه ندارد .پس فایده چیست ؟امکانات پزشکی محدود شده وسعی ما هم برسلامت بیماران جسمی است .موضوع بسیار حساس است چالشهای زیادی در این مقطع به وجود می آید .خطا در پزشکی هم زیاد است .بنابر این ممکن است جلو درماتهای باارزشی را بگیریم تعارضات اخلاقی در موضوعات مختلف به وجود می آید

 در دو حالت درمان بیهوده است :

 1-درمان قطعا اثرندارد

 2- درمان کم اثر است

البته تعاریف متعددی از بیهودگی ارائه شده است .در غرب واژه فوتیلیتی به معنای رخنه داراست.گاهی  (آب با سبد منتقل کردن ) را استفاده می کنند .برای تعیین هدف درمان ، خواسته بیماررا مورد نظر قرار می دهند .باید دنبال یک راه منصفانه باشیم .در بعضی دیدگاهها رابطه پزشک وبیمارقراردادی تعیین شده است.همانند رابطه ارائه دهنده خدمت ومشتری است.یعنی پزشک موظف است خدمت را ارائه دهد .

تصمیم گیری پیرامون قطع درمان مبهم است..درمورد این موضوع باید یک جمع تصمیم بگیرد.ملاحظه تقدس حیات مهممترین مساله در این چالش است . سیاهپوستان کمتررضایت می دهند که درمان قطع شود.حفظ حیات ازنظر اسلام ارزش بالایی دارد .

 معرفی دو سایت توسط خانم دکتر:

1- سایت اخلاق وتاریخ پزشکی دانشگاه شهید بهشتی

 2- حقوق اخلاق و پزشکی دانشگاه تهران

حاج آقا عرب زاده در ادامه چنین می گویند: دین ما دین حداکثری است اگرما درعلم فقه بخشی از مسائل را بدانیم بقیه مسائل قابل حل است .پزشکی ما یک پزشکی سکولارم است و برنامه های ما بیشتر مبتنی بر آن تنظیم شده است

دکترامیر حیدری درادامه فرمودند :مقالات شما بیشتر پیرامون پایان حیات است .واژه ای است بنام مرگ، قبض روح واجل اینها را چگونه تعریف می کنید؟ آیا حفظ نفس به اختیار خود فرد هم درست است .اقدامی که بشود برای حیات انجام داد ، باید انجام داد .

صحبت حاج آقا رضایی درادامه : دراسلام حق حیات حق الهی است .تا جایی که زمینه حیات فرد باشد باید تلاش کرد .تصمیم گیری در شرایطی که امکان برگشت روح هست ،امکان ندارد.

درشرایطی که امکان حیات مریض وجود دارد آیا قطع کردن دستگاه جایز است ؟

دکتر مبشر: تعریف ما ازمرگ با تعریف سکولار فرق دارد .مرگ جدایی روح ازبدن است اما شاخص این بحث روشن است .آنچه ازبدن صادرمی شود براساس تسلط روح بربدن ماست .معیار این که این بدن چه چیزی از خود نشان می دهد کار راحتی نیست دیدگاه ها تفاوت دارد .جدایی روح از بدن کجا اتفاق می افتد ؟

بعضی مرگ مغزی و بعضی مرگ قلب را جدایی روح می دانند .درمانهای بیهوده را یاید جدی بگیریم .

در نهایت تصمیم گیری مرگ با کیست ؟ مراقبتهای پایان حیات درد و رنج پایانی برای بیمار و درد و رنج برای اطرافیان است .  

 

هفتمین نشست علمی مرکز دین پژوهی و طب

موضوع:رابطه سلامت با دیانت     93/6/26  

سخنران کلیدی:پروفسور علوی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر

در ابتدای جلسه آقای دکتر علوی در مدح و ستایش طبابت و مسولیت و بار الهی که بر گردن پزشک است صبحت خویش را آغاز کردند و  فرمودند:خوشا به سعادت شما، طبابت کاریست الهی و از اوصاف رسول الله است.ایشان طبیب جان بودند، آموزگار خوبی ها بودند که درود خداوند بر ایشان باد.

ابتدا با سوالاتی کلی اذهان را به سمت کلیت مبحث بردند که اساسا آیا دیانت با سلامت ارتباط دارد یا خیر؟منظور از دیانت چیست؟رفتار دینی یا نگرش دینی چه هست؟ سلامت را سلامت جسم معنا می کنید یا سلامت روان؟منظور از سلامت روان افزایش عزت نفس است؟دیندار چه کسی است؟

پس از طرح کلیت بحث به بیان مبحث ارتباط بین دیانت با سلامت فرمودند:باید تعاریف صحیحی ازمبانی بحث ارائه دهیم تعریف صحیح سلامت، دینداری، ارتباط این دو حیطه به یکدیگر.در ادامه دکتر علوی هشداری در مورد دینداری های غیرعالمانه به دینداران دادند که گاهی این چنین دینداری هایی دین را به عنوان ابزاری جهت نیل به اهداف معرفی می کند که خطر چنین اعمالی به مراتب چهره دین را مخدوش و معنای دینداری را با چالش روبرو می سازد.حساسیت تحقیقات دینی هم در همینجا بیشتر به چشم می خورد که شناسایی افراد دیندار اندکی دشوار است زیرا ما حقیقتا نمی دانیم که هر کس که به مسجد میرود آیا دیندار واقعی است یا خیر؟یا نشانه های دینداران چیست و چه افرادی می بایست مورد بررسی و تحقیق قرار بگیرند دشواری شناسایی و نبود ابزارهای شناسایی نیز بر سختی کار می افزاید در هر حال ارتباطی قطعی میان این دو حیطه وجود دارد ولی تحقیق دینی نیاز به حساسیت و دقت بیشتری دارد در ادامه دکتر علوی در پاسخ به سوال یکی از حضار پیرامون نسبی بودن نتایج تحقیقات دینی به دلیل نبود ابزار دقیق شناسایی دینداری نسبت به سایر تحقیقات علوم پزشکی، فرمودند:اگر در تحقیقاتی که در حوزه مسائل پزشکی و دینی انجام می گیرد تمامی اصول روش تحقیق به درستی و با دقت گرفته شود تحقیقی دقیق وعلمی خواهد بود که به راحتی در مجلات معتبر قابل چاپ است

هشتمین نشست علمی مرکز دین پژوهی و طب

93/7/30

جلسه هم اندیشی مرکز دین پژوهی  با محوریت تشکیل کارگروه های مرکز با حضور اکثریت اعضا برگزار شد. در این جلسه در راستای پیشبرد اهداف مرکز و پس از انجام رای گیری از اعضا مقرر شد 5 کارگروه کار خود را آغاز کرده وشروع به فعالیت در حیطه مورد تخصص خود نمایند.

1- کارگروه دین پژوهی و سبک زندگی سالم به مدیریت جناب آقای دکتر حسین صابری

2-کارگروه دین پژوهی و علوم پایه پزشکی با مدیریت دکتر اسدی کرم

3- کارگروه دین پژوهی و سلامت روان و اجتماع و اخلاق پزشکی با مدیریت خانم دکتر مبشر

4- کارگروه دین پژوهی و نظام سلامت با مدیریت جناب آقای دکتر دهنویه

5-کارگروه دین پژوهی و سلامت بالینی جناب آقای دکتر لاری زاده

نهمین نشست علمی مرکز دین پژوهی و طب

93/8/28

سخنران جلسه:آقای دکتر شیبانی

موضوع بحث: چرا و چگونه می خوابیم؟

تعریف خواب: خواب یک رفتار است با و یژگی های خاص که در آن آستانه حس افراد تغییر پیدا می کند.

تاثیرخواب:

§        تقویت سیستم ایمنی بدن

§        کاهش حرارت مغز

§        ایقا انرژی از دست رفته

§        کمک به تقویت حافظه

مکانیزم خواب یک مکانیزم تعریف شده ای است از نظر علمی و همانطور که از تاثیرات خواب بیان شد مغز در هنگام خواب فعال بوده و با بسته شدن سایر حس ها مغز فرصت سامان دهی به اطلاعات وارد شده از حس ها را پیدا می کند.

سوال علم در زمینه رویاهاست می دانیم که خواب حجیت ندارد و نمی تواند دلیلی بر علمی و حقیقی بودن رویا و یقین آور باشد اما سوالی که مطرح است در زمینه رویا های صادقه است که چه رویایی صادق و چه رویایی علم آور نیست سوره یوسف رویاهای صادقه را علم می دانند.

خواب یک موضوع بین رشته ای است.اما اینکه مباحث رویا چه هست و چه ارتباطی مغز با ماوراء دارد؟نفس چه هست؟چه کسی است که رویا را می بیند؟چشم سر است یا چشم جان؟

خواب یک موضوع بین رشته ای است.خواب یک فیزیولوژی دارد یک علم است در خواب تمام قسمت ها ی مغز غیر فعال نمی شود.

سوال های دیگری در مورد خواب مطرح است که بیان بیشتر را به جلسه بعد موکول کردند.

 

دهمین نشست علمی مرکز دین پژوهی و طب

93/9/26

سخنران کلیدی:آقای دکتر حقدوست

موضوع سخنرانی:مفهوم سبک زندگی ایرانی-اسلامی

سبک زندگی سالم با نگاه سکولار تاکید بر انسان محوری دارد که سلامت جسم، سلامت روان، سلامت اجتماعی را شامل می گردد. شروع نگاه سکولار از سلامت جسم آغاز می گردد و گاهی سلامت معنوی را نیز می پذیرد. سبک زندگی سالم باید این مراتب را داشته باشد حال در باور دینی ما هر امری که به هر یک از این مراتب کمک کند شامل این تعریف می گردد.بعنوان مثال در باور دینی ما روزه داری به سلامت معنوی ما کمک می کند پس باید در سبک زندگی اسلامی- ایرانی تعریف گردد. صداقت و راستگویی در سلامت روان و اجتماع موثر است پس باید در سبک زندگی اسلامی- ایرانی تعریف گردد.

از نظر آقای دکتر حقدوست انسان همواره باید به آهنگ های طبیعت گوش بسپرد و این آهنگ را در تعریف سبک زندگی خویش بکار ببندد.هیچ جای خلقت دروغ و دورنگی تعریف نشده است.هیچ کجای خلقت قانون گریزی تعریف نشده است. هیچ کجای خلقت متابعت شر و پلیدی تعریف نشده است.از سویی دیگر تمامی خلقت ندای توحید سر داده است. تمامی خلقت نگاه وحدت و همدلی سر داده است. تمامی خلقت موسیقی توحید سرداده است که با زبان حال یا قال بیانگر این موسیقی زیباست که از عشق متبلور شده است. تبلورعشق به معبود از دل طبیعت برمی خیزد. 

برای تعریف سبک زندگی می بایست از طبیعت و خلقت الگوبرداری کرده و تعریف جامع و نیکویی ارائه کرد.درست است که در رفتارهای انسانی نیک و بد با هم گره خورده است اما تعریف صحیح سبک زندگی اسلامی- ایرانی می بایست برگرفته از باورهای دینی موثر در مراتب سلامت و همچنین برگرفته از مفاهیم فرهنگی ایرانی و اسلامی باشد تا اینچنین تعریفی به ارتقای سلامت در سطح جامعه کمک کرده و در سلامت افراد جامعه موثر باشد.ارائه اینچنین تعریفی می تواند از جمله برنامه های مرکز دین پژوهی و طب باشد.

 یازدهمین نشست علمی مرکز دین پژوهی و طب

سخنران کلیدی:دکتر غلامرضا اسدی

93/10/24

موضوع سخنرانی: آفرینش حیات

آقای دکتر صحبت های خویش را از حادثه بینگ بنگ آغاز کردند. این انفجار عظیم منشاء بوجود آمدن کرات و سیارات شد.آیه 30سوره انبیابه همین مطلب اشاره می کند و بیان می دارد که مجموعه هستی در اثر یک حادثه عظیم به صورت فعلی درآمده است.

آیه7 سوره هود نیز طبق تفسیری که آیت الله مکارم از این آیه کرده اند واقعیت داشتن حادثه ای همچون بیگ بنگ را دور از ذهن نمی داند و پس از معنا کردن"عرش"آن را متشکل از گازها و مواد مذاب آبگونه بیان می کند.

5عنصر را دکتر اسدی به عنوان عناصر بنیادین خلقت معرفی م کنند که شالوده حیات را شکل می دهند که عبارتند از:اکسیژن، نیتروژن، کربن،هیدروژن، سدیم که همگی ازجمله عناصر سبک هستند.

پس از شکل گیری هستی مسئله خلقت مطرح می شود که بنیان آن را "دی ان ای" تشکیل می دهد.

آیت الله مشکینی و سحابی نظریه تکامل تدیریجی را دور از ذهن نمی دانند و شهید مطهری نیز در بیانات خود بر صحت این نظریه تاکید دارد.اما برخی ادیان از جمله یهودیت در مقابل این نظریه جبهه می گیرد اما بنا به آایتی که خلقت را در شش روز بیان می دارد یا آیاتی که به حضرت نوح دستور می دهد از هر حیوانی یک نر و یک ماده را در کشتی قرار دهد، می توان تدریجی بودن خلقت را صحیح دانست.

اما پیرامون نظریه داروین باید گفت که این نظریه به این شکلی که داروین و طرفدارانش مطرح کرده اند را شهید مطهری رد می کنند ولی نظریه تکامل تدریجی را می پذیرند و برصحت آن تاکید می کنند. دوازدهمین  نشست مرکز (94/2/2)در سال 94
سخنران : خانم دکتر تاج الدینی 
موضوع سخنرانی : اصول حفظ سلامتی در طب سنتی ایران 
مهمان جلسه : دکتر کرد افشاراستاد برجسته کشوری درزمینه طب سنتی 


اولین سخنران جلسه خانم دکتر تاج الدینی پس از عرض خیر مقدم بیان کردند که اصول حفظ سلامتی درطب سنتی ایران برگرفته از متون و کتابهای دانشمندان ایرانی است که طب سنتی را به دو قسمت نظری و عملی تقسیم کردند .در قسمت نظری بحث علل بیماریها ودرقسمت عملی طب پیشگیری یا همان درمان مطرح میشود .
شش اصل که از مهمترین اصول سلامتی هستند وبه عنوان سته ضروریه مطرح میشوند 1- هوا 2- خوردنیها 3- آشامیدنیها 4- حرکت وسکون 5- اعراض نفسانی 6- احتباس و استفراغ 

خوردنیها از مهمترین این اصول است ویکی از ارکان مهم در حفظ سلامتی . 
ایشان ادامه دادند که ذرزمینه خوراکیها توصیه های زیادی آورده میشود که به عنوان تدبیر غذایی یاد آوری میشود. مثل زمان غذا خوردن ، آداب خوردن ، ترتیب ،عادات ،تنوع غذا بر حسب فصول سال ،مزاج معده و مزاج کلی شخص ،خواب بعد از غذا و ظرف غذا 

در ادامه جلسه حاج آقا رضایی هم صحبت خود را دردو محور مطرح کردند: طب سنتی و طب اسلامی .ایشان عنوان کردند که گاهی از طب اسلامی به عنوان طب سنتی برداشت میشود .این طب ، طب تمدن اسلامی هست و یکی از منابع آن طبی است که از احادیث درآمده و طب سنتی گوشه ای از این طب اسلامی است .برای تعریف طب اسلامی دو راه داریم .اینکه خود را محدود به آیات وروایات کنیم که اینها با توجه به پیشرفت علم نسبت به علم روز خیلی کم است .هدایت اسلامی شامل بحث علمی طب نمیشود .ما گزاره هایی روبرو هستیم که از دین آمده 1400 سال پیش که از آینده هم خبری نداشتند .اینجا اعجاز علمی دین مطرح میشود .رابطه طب اسلامی با طب سنتی وطب مدرن این است که طب سنتی از لحاظ منبع بیشتراز اسلام بهره گرفته والا نگاه هردو نسبت به اسلام مساوی است .ایشان مثالهایی هم ازقرآن درمورد خواص دارویی بعضی مواد مثل عسل و مشک و ...بیان کردند.

دکترکرد افشاردرپایان جلسه با بیان داستانی از حضرت سلیمان فرمودند: مقالات بسیاری درزمینه تاثیر دعا برروی بیماریهای مختلف انجام شده که قابل تامل است .ایشان بیان کردند که ازاول خلقت عالم هرعلمی که به سلامتی بشر کمک کند میتواند طب اسلامی باشد .اسلام ازسلام و صلوات می آید ووحدت به وجود می آید .یک اشکالی که وجود دارد اینکه اینها باید به زبان روز باشد .مثالی زدند که امام رضا (ع) درمدینه غذا را با نمک افطار میکردند ودرخراسان با سرکه .روایتها برای هرکسی نیست .ایشان فرمودند: درآیات وروایات به روح هم اشاره شده که انسان باروح میبیند ،میفهمد ،تعقل میکند و حرکت میکند .ایشان توصیه کردند که مایاید همیشه از جایی شروع کنیم که دیگران به پایان رساندند .گروههای زیادی درزمینه طب و دین کارکردند باید ازآنها کمک بگیریم وبر این اساس کارکنیم وگامهای بعدی را برداریم.

سیزدهمین  نشست مرکز دین پژوهی و طب 
زمان 94/2/30 
موضوع : معجزه قرآنی قرن    با حضور فرزند ونوه کربلایی کاضم کریمی ( مرد بیسوادی که یک شبه حافظ کل قرآن شد ) 

در این نشست که با حضور تعدادی از اعضا هیات علمی و کارکنان دانشگاه و دکتر پرداختی معاون مرکز برگزار شد آقای مصطفی کریمی نوه کربلایی کاظم ضمن بیان سجایا و خصوصیات اخلاقی  کریلایی کاظم خاطراتی نیز ازملاقاتهای مختلف ابا فضلاء و علما بیان کردند همچنین ایشان بیان کردند که کربلایی چگونه به قرائت و حفظ آیات قرآن تسلط کامل داشتند . در ادامه نیز حاج اسماعیل فرزند کربلایی ضمن بیان خاطراتی از پدر عنوان کردند که علت رسیدن پدرشان به این مقام 3 دلیل داشته 1- خواندن نمازهای یومیه و نوافل 2- دادن خمس و زکات مال 3- مئدئ یارآور میشود مرحوم کربلایی درسال 1257 شمسی در روستای ساروق از توابع شهرستان اراک به دنیا آمد کربلایی کاظم به طور معجزه آسایی درجوار قبر مطهر 72 امامزاده شریف حافظ کل قرآن شد .وی سرانجام در7 محرم سال  1366 شمسی در قم وفات یافت و در قبرستان نو به خاک سپرده شد. 

چهاردهمین نشست پژوهشی مرکز دین پژوهی و طب

سخنران جلسه : دکتر افاضاتی. با موضوع دین و سلامت (با محورروزه داری)  
تاریخ :  94/3/27

 

در ابتدای جلسه حاج آقا رضایی سخنانی پیرامون ارتباط دین و سلامت ارائه دادند .ایشان با اشاره به اینکه دینداران مسیحی زمانی سعی میکردند که دین را به زندگی مردم برگردانند یکی از راه حل هایی که پیشنهاد کردند ،تفکیک زبانی بود به این معنی که زبان دین با زبان علم متفاوت است .دین میخواهد مردم را به معنویت برساند و علم هم افسانه ای مفید است .این عقیده و ساختار بسیار برای مسیحیت مشکل ساز شد .عالمان دین بها را به دین میدادند ودانشمندان علمی هم بها را به علم و طبیعت .و این جدال در نهایت به امروز رسید که در مسیحیت ،جدایی علم از دین رقم خورد .اما در اسلام علم و دین باهم تعامل دارند در اینجا علمای ما همه از تعامل بین دین و اسلام حرف میزنند .زمینه تعامل در اسلام 2 کار است .1- بحث اعجاز علمی در اسلام هست 2- درباره اسلامی کردن دانشگاههاهست که با حکمت بخشیدن به فعالیتهای علمی میتوانیم علم را اسلامی کنیم .

 

در ادامه دکتر افاضاتی ضمن ابراز خرسندی از فعالیت مرکز صحبت خود را اینگونه شروع کردند که دین به تمام ابعاد زندگی انسان توجه دارد به همین علت خیلیها با این جذابیت ،به دین اسلام گرایش پیدا میکنند .دررابطه با مسئله طب و دین ، دین اسلام وقتی هدف از خلقت را مطرح میکند بحث تکامل و سعادت را بیان میکند که وقتی روح به سعادت میخواهد برسد ، مرکبی میخواهد .آیا امکان دارد بدون جسم روحی باشد .باید به جسم هم توجه بشود .در موضوع طب هم بحث بدن هست لذا هردو وجه اشتراک دارند .دین به جسم توجه میکند چون بدون آن نمیتواند روح را به سعادت برساند .روایات زیادی در این رابطه بحث شده است .و در مجموع در شهرت این روایات بحثی نیست .

از پیامبر اکرم (ص) روایت داریم که فرمودند: هر کس از پزشک مرض خود را کتمان کند ،به بدنش خیانت کرده است .انسان حتماً باید دنبال سلامت بدن باشد امروزه روانشناسان و بعضی اندیشمندان به این نتیجه رسیده اند که بیشترین امراض جسم به خاطر اختلالات روان و اعصاب هست تحقیقات نشان میدهد اگر مشکلات روحی انسان حل شود بسیاری از امراض جسمانی نیز درمان میشود .

نتیجه این مشکلات این است که انسان شناخت خوبی از جهان ندارد .انسان باید امید به حیات و به قدرت بالاتر داشته باشد که این قدرت میتواند انسان را به جایی برساند و شفا دهد .

البته این هم خیلی راحت نیست .ما معمولاً دین را برای دنیا میخواهیم .در آیات قرآن میفرماید: کسی که از ذکر ما روی برگرداند ، زندگیش تیره و تار میشود .بنابر این اگر روان که اساس هست ، درست شود ،جسم هم درست میشود .

ایشان در ادامه با مطرح کردت بحث روزه اشاره به فلسفه های گرفتن روزه کردند اینکه گفته میشود روزه بگیرید تا سالم باشید .

 

روزه گرفتن ما چند جور است 1- روزه گرفتن عوام که فقط به خوردن و آشامیدن است 2- یکی هم روزه خواص که رعیت غیبت و تهمت و انجام ندائن گناه را دارند و 3- روزه خواص الخاص که انشااله بتوانیم اینگونه روزه بگیریم .

پانزدهمین نشست پژوهشی مرکز .  تاریخ :  94/9/25


سخنران : دکتر صباحی     عنوان : ارتباط گرایشهای مذهبی و اختلالات روانی


شانزدهمین نشست پژوهشی مرکز دین پژوهی و طب با حضور تعدادی از اعضای هیات علمی دانشگاه برگزار شد .در این جلسه دکتر صباحی به نکانی در مورد ارتباط  گرایشهای مذهبی و اختلالات روانی بیان کردند.

 

 


شانزدهمین  نشست پژوهشی مرکز دین پژوهی
تاریخ :94/11/28

سخنران : دکتر حسینعلی ابراهیمی عنوان : بیماری صرع وجنبه های اجتماعی آن

هفدهمین نشست پژوهشی  مرکز دین پژوهی 

تاریخ :  95/1/25

سخنران حاج آقا رضایی معاون پژوهشی حوزه .
عنوان : نظریه داروین از دیدگاه قرآن
                                                                  

 

هشتمین نشست علمی مرکز دین پژوهی و طب

30/7/93

جلسه هم اندیشی مرکز دین پژوهی  با محوریت تشکیل کارگروه های مرکز با حضور اکثریت اعضا برگزار شد. در این جلسه در راستای پیشبرد اهداف مرکز و پس از انجام رای گیری از اعضا مقرر شد 5 کارگروه کار خود را آغاز کرده وشروع به فعالیت در حیطه مورد تخصص خود نمایند.

1- کارگروه دین پژوهی و سبک زندگی سالم به مدیریت جناب آقای دکتر حسین صابری

2-کارگروه دین پژوهی و علوم پایه پزشکی با مدیریت دکتر اسدی کرم

3- کارگروه دین پژوهی و سلامت روان و اجتماع و اخلاق پزشکی با مدیریت خانم دکتر مبشر

4- کارگروه دین پژوهی و نظام سلامت با مدیریت جناب آقای دکتر دهنویه

5-کارگروه دین پژوهی و سلامت بالینی جناب آقای دکتر لاری زاده

نهمین نشست علمی مرکز دین پژوهی و طب

28/8/93

سخنران جلسه:آقای دکتر شیبانی

موضوع بحث: چرا و چگونه می خوابیم؟

تعریف خواب: خواب یک رفتار است با و یژگی های خاص که در آن آستانه حس افراد تغییر پیدا می کند.

تاثیرخواب:

§        تقویت سیستم ایمنی بدن

§        کاهش حرارت مغز

§        ایقا انرژی از دست رفته

§        کمک به تقویت حافظه

مکانیزم خواب یک مکانیزم تعریف شده ای است از نظر علمی و همانطور که از تاثیرات خواب بیان شد مغز در هنگام خواب فعال بوده و با بسته شدن سایر حس ها مغز فرصت سامان دهی به اطلاعات وارد شده از حس ها را پیدا می کند.

سوال علم در زمینه رویاهاست می دانیم که خواب حجیت ندارد و نمی تواند دلیلی بر علمی و حقیقی بودن رویا و یقین آور باشد اما سوالی که مطرح است در زمینه رویا های صادقه است که چه رویایی صادق و چه رویایی علم آور نیست سوره یوسف رویاهای صادقه را علم می دانند.

خواب یک موضوع بین رشته ای است.اما اینکه مباحث رویا چه هست و چه ارتباطی مغز با ماوراء دارد؟نفس چه هست؟چه کسی است که رویا را می بیند؟چشم سر است یا چشم جان؟

خواب یک موضوع بین رشته ای است.خواب یک فیزیولوژی دارد یک علم است در خواب تمام قسمت ها ی مغز غیر فعال نمی شود.

سوال های دیگری در مورد خواب مطرح است که بیان بیشتر را به جلسه بعد موکول کردند.

 دهمین نشست علمی مرکز دین پژوهی و طب

26/9/93

سخنران کلیدی:آقای دکتر حقدوست

موضوع سخنرانی:مفهوم سبک زندگی ایرانی-اسلامی

سبک زندگی سالم با نگاه سکولار تاکید بر انسان محوری دارد که سلامت جسم، سلامت روان، سلامت اجتماعی را شامل می گردد. شروع نگاه سکولار از سلامت جسم آغاز می گردد و گاهی سلامت معنوی را نیز می پذیرد. سبک زندگی سالم باید این مراتب را داشته باشد حال در باور دینی ما هر امری که به هر یک از این مراتب کمک کند شامل این تعریف می گردد.بعنوان مثال در باور دینی ما روزه داری به سلامت معنوی ما کمک می کند پس باید در سبک زندگی اسلامی- ایرانی تعریف گردد. صداقت و راستگویی در سلامت روان و اجتماع موثر است پس باید در سبک زندگی اسلامی- ایرانی تعریف گردد.

از نظر آقای دکتر حقدوست انسان همواره باید به آهنگ های طبیعت گوش بسپرد و این آهنگ را در تعریف سبک زندگی خویش بکار ببندد.هیچ جای خلقت دروغ و دورنگی تعریف نشده است.هیچ کجای خلقت قانون گریزی تعریف نشده است. هیچ کجای خلقت متابعت شر و پلیدی تعریف نشده است.از سویی دیگر تمامی خلقت ندای توحید سر داده است. تمامی خلقت نگاه وحدت و همدلی سر داده است. تمامی خلقت موسیقی توحید سرداده است که با زبان حال یا قال بیانگر این موسیقی زیباست که از عشق متبلور شده است. تبلورعشق به معبود از دل طبیعت برمی خیزد. 

برای تعریف سبک زندگی می بایست از طبیعت و خلقت الگوبرداری کرده و تعریف جامع و نیکویی ارائه کرد.درست است که در رفتارهای انسانی نیک و بد با هم گره خورده است اما تعریف صحیح سبک زندگی اسلامی- ایرانی می بایست برگرفته از باورهای دینی موثر در مراتب سلامت و همچنین برگرفته از مفاهیم فرهنگی ایرانی و اسلامی باشد تا اینچنین تعریفی به ارتقای سلامت در سطح جامعه کمک کرده و در سلامت افراد جامعه موثر باشد.ارائه اینچنین تعریفی می تواند از جمله برنامه های مرکز دین پژوهی و طب باشد.

 

 یازدهمین نشست علمی مرکز دین پژوهی و طب

سخنران کلیدی:دکتر غلامرضا اسدی

24/10/93

موضوع سخنرانی: آفرینش حیات

آقای دکتر صحبت های خویش را از حادثه بینگ بنگ آغاز کردند. این انفجار عظیم منشاء بوجود آمدن کرات و سیارات شد.آیه 30سوره انبیابه همین مطلب اشاره می کند و بیان می دارد که مجموعه هستی در اثر یک حادثه عظیم به صورت فعلی درآمده است.

آیه7 سوره هود نیز طبق تفسیری که آیت الله مکارم از این آیه کرده اند واقعیت داشتن حادثه ای همچون بیگ بنگ را دور از ذهن نمی داند و پس از معنا کردن"عرش"آن را متشکل از گازها و مواد مذاب آبگونه بیان می کند.

5عنصر را دکتر اسدی به عنوان عناصر بنیادین خلقت معرفی م کنند که شالوده حیات را شکل می دهند که عبارتند از:اکسیژن، نیتروژن، کربن،هیدروژن، سدیم که همگی ازجمله عناصر سبک هستند.

پس از شکل گیری هستی مسئله خلقت مطرح می شود که بنیان آن را "دی ان ای" تشکیل می دهد.

آیت الله مشکینی و سحابی نظریه تکامل تدیریجی را دور از ذهن نمی دانند و شهید مطهری نیز در بیانات خود بر صحت این نظریه تاکید دارد.اما برخی ادیان از جمله یهودیت در مقابل این نظریه جبهه می گیرد اما بنا به آایتی که خلقت را در شش روز بیان می دارد یا آیاتی که به حضرت نوح دستور می دهد از هر حیوانی یک نر و یک ماده را در کشتی قرار دهد، می توان تدریجی بودن خلقت را صحیح دانست.

اما پیرامون نظریه داروین باید گفت که این نظریه به این شکلی که داروین و طرفدارانش مطرح کرده اند را شهید مطهری رد می کنند ولی نظریه تکامل تدریجی را می پذیرند و 
برصحت آن تاکید می کنند. 

ا

اولین نشست مرکز (94/2/2)در سال 94

سخنران : خانم دکتر تاج الدینی 
موضوع سخنرانی : اصول حفظ سلامتی در طب سنتی ایران 

مهمان جلسه : دکتر کرد افشاراستاد برجسته کشوری درزمینه طب سنتی 

اولین سخنران جلسه خانم دکتر تاج الدینی پس از عرض خیر مقدم بیان کردند که اصول حفظ سلامتی درطب سنتی ایران برگرفته از متون و کتابهای دانشمندان ایرانی است که طب سنتی را به دو قسمت نظری و عملی تقسیم کردند .در قسمت نظری بحث علل بیماریها ودرقسمت عملی طب پیشگیری یا همان درمان مطرح میشود .
شش اصل که از مهمترین اصول سلامتی هستند وبه عنوان سته ضروریه مطرح میشوند 1- هوا 2- خوردنیها 3- آشامیدنیها 4- حرکت وسکون 5- اعراض نفسانی 6- احتباس و استفراغ 

خوردنیها از مهمترین این اصول است ویکی از ارکان مهم در حفظ سلامتی . 
ایشان ادامه دادند که ذرزمینه خوراکیها توصیه های زیادی آورده میشود که به عنوان تدبیر غذایی یاد آوری میشود. مثل زمان غذا خوردن ، آداب خوردن ، ترتیب ،عادات ،تنوع غذا بر حسب فصول سال ،مزاج معده و مزاج کلی شخص ،خواب بعد از غذا و ظرف غذا 

در ادامه جلسه حاج آقا رضایی هم صحبت خود را دردو محور مطرح کردند: طب سنتی و طب اسلامی .ایشان عنوان کردند که گاهی از طب اسلامی به عنوان طب سنتی برداشت میشود .این طب ، طب تمدن اسلامی هست و یکی از منابع آن طبی است که از احادیث درآمده و طب سنتی گوشه ای از این طب اسلامی است .برای تعریف طب اسلامی دو راه داریم .اینکه خود را محدود به آیات وروایات کنیم که اینها با توجه به پیشرفت علم نسبت به علم روز خیلی کم است .هدایت اسلامی شامل بحث علمی طب نمیشود .ما گزاره هایی روبرو هستیم که از دین آمده 1400 سال پیش که از آینده هم خبری نداشتند .اینجا اعجاز علمی دین مطرح میشود .رابطه طب اسلامی با طب سنتی وطب مدرن این است که طب سنتی از لحاظ منبع بیشتراز اسلام بهره گرفته والا نگاه هردو نسبت به اسلام مساوی است .ایشان مثالهایی هم ازقرآن درمورد خواص دارویی بعضی مواد مثل عسل و مشک و ...بیان کردند.

دکترکرد افشاردرپایان جلسه با بیان داستانی از حضرت سلیمان فرمودند: مقالات بسیاری درزمینه تاثیر دعا برروی بیماریهای مختلف انجام شده که قابل تامل است .ایشان بیان کردند که ازاول خلقت عالم هرعلمی که به سلامتی بشر کمک کند میتواند طب اسلامی باشد .اسلام ازسلام و صلوات می آید ووحدت به وجود می آید .یک اشکالی که وجود دارد اینکه اینها باید به زبان روز باشد .مثالی زدند که امام رضا (ع) درمدینه غذا را با نمک افطار میکردند ودرخراسان با سرکه .روایتها برای هرکسی نیست .ایشان فرمودند: درآیات وروایات به روح هم اشاره شده که انسان باروح میبیند ،میفهمد ،تعقل میکند و حرکت میکند .ایشان توصیه کردند که مایاید همیشه از جایی شروع کنیم که دیگران به پایان رساندند .گروههای زیادی درزمینه طب و دین کارکردند باید ازآنها کمک بگیریم وبر این اساس کارکنیم وگامهای بعدی را برداریم.


چهاردهمین نشست مرکز دین پژوهی و طب 

زمان 2/2/94 

موضوع : معجزه قرآنی قرن    با حضور فرزند ونوه کربلایی کاضم کریمی ( مرد بیسوادی که یک شبه حافظ کل قرآن شد ) 


در این نشست که با حضور تعدادی از اعضا هیات علمی و کارکنان دانشگاه و دکتر پرداختی معاون مرکز برگزار شد آقای مصطفی کریمی نوه کربلایی کاظم ضمن بیان سجایا و خصوصیات اخلاقی  کریلایی کاظم خاطراتی نیز ازملاقاتهای مختلف ابا فضلاء و علما بیان کردند همچنین ایشان بیان کردند که کربلایی چگونه به قرائت و حفظ آیات قرآن تسلط کامل داشتند . در ادامه نیز حاج اسماعیل فرزند کربلایی ضمن بیان خاطراتی از پدر عنوان کردند که علت رسیدن پدرشان به این مقام 3 دلیل داشته 1- خواندن نمازهای یومیه و نوافل 2- دادن خمس و زکات مال 3- مئدئ یارآور میشود مرحوم کربلایی درسال 1257 شمسی در روستای ساروق از توابع شهرستان اراک به دنیا آمد کربلایی کاظم به طور معجزه آسایی درجوار قبر مطهر 72 امامزاده شریف حافظ کل قرآن شد .وی سرانجام در7 محرم سال  1366 شمسی در قم وفات یافت و در قبرستان نو به خاک سپرده شد. 

 

 

پانزدهمین نشست پژوهشی مرکز دین پژوهی و طب

سخنران جلسه : دکتر افاضاتی. با موضوع دین و سلامت (با محورروزه داری)  تاریخ :27/3/94

در ابتدای جلسه حاج آقا رضایی سخنانی پیرامون ارتباط دین و سلامت ارائه دادند .ایشان با اشاره به اینکه دینداران مسیحی زمانی سعی میکردند که دین را به زندگی مردم برگردانند یکی از راه حل هایی که پیشنهاد کردند ،تفکیک زبانی بود به این معنی که زبان دین با زبان علم متفاوت است .دین میخواهد مردم را به معنویت برساند و علم هم افسانه ای مفید است .این عقیده و ساختار بسیار برای مسیحیت مشکل ساز شد .عالمان دین بها را به دین میدادند ودانشمندان علمی هم بها را به علم و طبیعت .و این جدال در نهایت به امروز رسید که در مسیحیت ،جدایی علم از دین رقم خورد .اما در اسلام علم و دین باهم تعامل دارند در اینجا علمای ما همه از تعامل بین دین و اسلام حرف میزنند .زمینه تعامل در اسلام 2 کار است .1- بحث اعجاز علمی در اسلام هست 2- درباره اسلامی کردن دانشگاههاهست که با حکمت بخشیدن به فعالیتهای علمی میتوانیم علم را اسلامی کنیم .

در ادامه دکتر افاضاتی ضمن ابراز خرسندی از فعالیت مرکز صحبت خود را اینگونه شروع کردند که دین به تمام ابعاد زندگی انسان توجه دارد به همین علت خیلیها با این جذابیت ،به دین اسلام گرایش پیدا میکنند .دررابطه با مسئله طب و دین ، دین اسلام وقتی هدف از خلقت را مطرح میکند بحث تکامل و سعادت را بیان میکند که وقتی روح به سعادت میخواهد برسد ، مرکبی میخواهد .آیا امکان دارد بدون جسم روحی باشد .باید به جسم هم توجه بشود .در موضوع طب هم بحث بدن هست لذا هردو وجه اشتراک دارند .دین به جسم توجه میکند چون بدون آن نمیتواند روح را به سعادت برساند .روایات زیادی در این رابطه بحث شده است .و در مجموع در شهرت این روایات بحثی نیست .

از پیامبر اکرم (ص) روایت داریم که فرمودند: هر کس از پزشک مرض خود را کتمان کند ،به بدنش خیانت کرده است .انسان حتماً باید دنبال سلامت بدن باشد امروزه روانشناسان و بعضی اندیشمندان به این نتیجه رسیده اند که بیشترین امراض جسم به خاطر اختلالات روان و اعصاب هست تحقیقات نشان میدهد اگر مشکلات روحی انسان حل شود بسیاری از امراض جسمانی نیز درمان میشود .

نتیجه این مشکلات این است که انسان شناخت خوبی از جهان ندارد .انسان باید امید به حیات و به قدرت بالاتر داشته باشد که این قدرت میتواند انسان را به جایی برساند و شفا دهد .

البته این هم خیلی راحت نیست .ما معمولاً دین را برای دنیا میخواهیم .در آیات قرآن میفرماید: کسی که از ذکر ما روی برگرداند ، زندگیش تیره و تار میشود .بنابر این اگر روان که اساس هست ، درست شود ،جسم هم درست میشود .

ایشان در ادامه با مطرح کردت بحث روزه اشاره به فلسفه های گرفتن روزه کردند اینکه گفته میشود روزه بگیرید تا سالم باشید .

روزه گرفتن ما چند جور است 1- روزه گرفتن عوام که فقط به خوردن و آشامیدن است 2- یکی هم روزه خواص که رعیت غیبت و تهمت و انجام ندائن گناه را دارند و 3- روزه خواص الخاص که انشااله بتوانیم اینگونه روزه بگیریم .